border border border border
border
     
border border
Pomoc dla Asi
border border
 arrow 
   Strona Główna arrow Jak zostać Dawcą i jak wygląda procedura Dzisiaj jest wtorek, 18 czerwiec 2024
border border

 
Menu serwisu
Strona Główna
Epitafium
Dla Asi
Strona Główna - Historia
Strona główna - Historia 2
Galeria
Prace Asi
Kącik Asi
Kalendarium
Skrócone kalendarium medyczne
Księga gości
Ciekawe
English version
Aukcje Allegro dla Asi
Artykuły z prasy
Info dla rodzin i pacjentów
O Asi
Środki
Zaświadczenia lekarskie
Prawidłowe wyniki morfologii
Aktualne wyniki morfologii Asi
Mail do Asi

Telefon do Asi szkoly w Kościerzynie :
058 686-83-32Jak zostać Dawcą i jak wygląda procedura

Aby zostać potencjalnym dawcą szpiku należy zwrócić się do . Rejestru ALF-MDR (Against Leukemia Foundation Marrow Donors Registry ) działającego przy NZOZ Medigen w Warszawie, ul.Morcinka 5/19 01-496 Warszawa telefon (022) 638 44 52 telefon laboratorium (022) 638 44 46, e-mail: .

        Dawcą szpiku może być każdy zdrowy człowiek w wieku 18-50 lat. Powinien on:
- zgłosić się z dowodem osobistym w określonym terminie i wyznaczonej przez Fundację placówce służby zdrowia,
- wypełnić ankietę kwalifikacyjną dawcy,
- przeczytać i wypełnić kartę honorowego dawcy,
- podpisać zgodę na przeprowadzenie zabiegu pobrania komórek macierzystych.
        Ostateczną decyzję o wykonaniu wstępnych badań podejmuje lekarz po przeprowadzonej rozmowie i badaniu fizykalnym. Badania typujące wykonujemy według standardów Banku Światowego.
Kwalifikowanie odbywa się na podstawie analizy krwi, w trakcie, której są przeprowadzane badania antygenów zgodności tkankowej i inne niezbędne badania laboratoryjne:
- Morfologia krwi.
- Grupa krwi w układzie A, B. O i czynnik Rh.
- Antygen HBS , anty-HCV, anty-HIV, WR. (bad. wirusologiczne).
- HLA I kl. I II kl. (bad. genetyczne)

        Wykonanie takiego badania wymaga jednorazowego pobrania około 20 ml krwi, procedura jest podobna jak przy morfologii, OB., itp. Koszt tych badań będzie pokryty przez naszą Fundację.
Wyniki badań zostają wprowadzone do rejestru i od tego momentu są brane pod uwagę podczas poszukiwania dawcy dla chorych, którzy nie maja dawcy rodzinnego. Wskazane jest, aby taki rejestr posiadał wiele tysięcy zbadanych osób , gdyż jest to gwarancja na dopasowanie najlepszego dawcy dla chorego. Jeżeli okaże się, że ktoś potrzebuje takiego szpiku, dopiero wtedy zostanie on pobrany od dawcy. Dawca nic nie traci, gdyż szpik podobnie jak krew podlega ciągłej regeneracji - Dawstwo szpiku jest:
- honorowe
- anonimowe

        Podstawowe kryteria kwalifikacyjne dla honorowego dawcy szpiku:
Dawca powinien być w wieku od 18 - 50 lat w ogólnie dobrym stanie zdrowia.
W szczególności znaczenie dla kwalifikacji jako dawcy szpiku mają:
- Zakażenia wirusem HIV, lub przynależność do grupy zwiększonego ryzyka tym wirusem - dyskwalifikuje dawcę.
- Aktywna astma, wymagająca podawania leków - dyskwalifikuje dawcę. Jeżeli kandydat nie miał napadu astmy przez ostatnie 5 lat i nie pobiera leków, to może być zakwalifikowany.
- Nadciśnienie - jeżeli jest utrzymane w prawidłowym zakresie przez laki to kandydat może być zaakceptowany.
- Cukrzyca - jeżeli wymaga podawania leków przeciwcukrzycowych to dyskwalifikuje dawce.
- Padaczka - jeżeli w ciągu minionego roku wystąpił więcej niż jeden napad to dyskwalifikuje dawce. Jeżeli pacjent pobiera leki przeciwpadaczkowe i w ciągu minione roku nie wystąpił więcej niż jeden napad to dawca może być zakwalifikowany.
- Przebyty zawał serca, zabieg wszczepienia bypassów i inne schorzenia serca wymagające podawania leków - dyskwalifikuje dawcę. Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej, które nie wymaga leczenia oraz zaburzenia rytmu nie wymagające leczenia są akceptowane.
- Obecność antygenu HBS, przeciwciał anty - HCV dyskwalifikuje dawce. Przeciwciała anty - Hbc oraz przebyte zakażenie wirusem typu A (żółtaczka pokarmowa) są akceptowane.
- Gruźlica - aktywna gruźlica w okresie minionych 2 lat dyskwalifikuje dawcę.

        Metody pobrania materiału przeszczepowego
Istnieją dwie bezpieczne procedury pobrania materiału przeszczepowego:
1. Pobranie szpiku jest bardzo proste i bezbolesne. Odbywa się w znieczuleniu ogólnym, a następnego dnia po pobraniu, dawcy wracają do domu. Szpik, podobnie jak krew podlega ciągłej regeneracji, więc oddając go dawca nic nie traci. Być może, po jakimś czasie zostanie poproszony o oddanie krwi lub płytek krwi dla pacjenta poddanemu przeszczepowi szpiku. Jest to procedura bezpieczna i nie stanowiąca żadnego uszczerbku dla zdrowia.
2. LEUKAFEREZA - (separacja komórek jednojądrowych z krwi obwodowej) jako alternatywa do pobrania szpiku drogą zabiegu operacyjnego.
        Proces polegający na separacji komórek szpiku z krwi obwodowej. Celem zabiegu jest uzyskanie komórek posiadających zdolność rekonstrukcji układu krwiotwórczego, które mogą następnie służyć jako materiał przeszczepowy. Dawcy poddawani są przed leukaferezą mobilizacji z zastosowaniem czynnika wzrostowego. W porównaniu z uzyskaniem materiału przeszczepowego drogą pobrania szpiku, metoda ta posiada następujące zalety:
- możliwość pobrania materiału przeszczepowego bez konieczności zastosowania znieczulenia ogólnego, co jest mniej obciążające dawcę.
- możliwość przeprowadzenia procedury w trybie ambulatoryjnym tzn. dawca zgłasza się do Kliniki Hematologicznej (Ambulatorium Cytaferazy) tylko na czas przeprowadzenia zabiegu. Procedura jest mało inwazyjna i niebolesna, polega tylko na założeniu wkłuć do żył w okolicy zgięcia łokciowego. Liczba separacji koniecznych do uzyskania materiału na jeden przeszczep wynosi od 1 do 2 zabiegów.
Taki zabieg trwa od 3 do 4 godzin, w tym czasie dawca siedząc wygodnie w fotelu może oglądać telewizję. Liczba komórek szpiku pobranych od dawcy jest niewielka - stanowi około 1/10 jego szpiku, która szybko zostanie odbudowana. Cała procedura nie stanowi zagrożenia dla zdrowia potencjalnego dawcy.
        Pewnym obciążeniem jest natomiast fakt podawania czynnika wzrostowego (G-CSF). Dawca otrzymuje 2 x dziennie podskórnie czynnik wzrostowy, który podnosi liczbę komórek układu krwiotwórczego. Która z tych metod zostanie przeprowadzona, ostatecznie zależy to od dawcy.

        Dawca dając cząstkę siebie otrzymuje w zamian coś pięknego, niepowszedniego - świadomość ocalenia drugiemu człowiekowi życia, podarowania mu przyszłości, która bez tego daru byłaby dla niego zamknięta.

(dane pozyskane ze strony Fundacji Urszuli Smok "Podaruj Życie")go to top Go To Top go to top

 
Koszty pozyskiwania szpiku
Test dawców
Strategia doboru dawcy
Jak zostać Dawcą i jak wygląda procedura
Przeszczepy szpiku kostnego
Laboratoria
Nasz baner
Pomagają nam
Potrzebna Krew
Fundacja Kaszubska
Wpłata kartą kredytową na konto Fundacji


Telefon do
Kliniki Hematologii Dziecięj we Wrocławiu,
Odzial Transplantacji Szpiku i Terapii Genowej,
ul. Bujwida 44,
tel. (0-71) 320-04-00

Telefon do
kliniki Hematologii AM
w Gdańsku :
058 349-28-71/74
border borderborder border
     
border
border
border border
border border border border
border border border border

Advertisement