border border border border
border
     
border border
Pomoc dla Asi
border border
 arrow 
   Strona Główna arrow Koszty pozyskiwania szpiku Dzisiaj jest wtorek, 18 czerwiec 2024
border border

 
Menu serwisu
Strona Główna
Epitafium
Dla Asi
Strona Główna - Historia
Strona główna - Historia 2
Galeria
Prace Asi
Kącik Asi
Kalendarium
Skrócone kalendarium medyczne
Księga gości
Ciekawe
English version
Aukcje Allegro dla Asi
Artykuły z prasy
Info dla rodzin i pacjentów
O Asi
Środki
Zaświadczenia lekarskie
Prawidłowe wyniki morfologii
Aktualne wyniki morfologii Asi
Mail do Asi

Telefon do Asi szkoly w Kościerzynie :
058 686-83-32Koszty pozyskiwania szpiku

Znamy jedynie koszty pojedyńczych procedur. Można więc jedynie mnożyć ilość procedur przez ilość potencjalnych dawców. W wypadku Asi jest wstępnie wytypowanych 120 osób. Komplet badań potencjalnego dawcy w jednej procedurze zamyka się w kwocie 10 000 zł. Mnożąc te wartości uzyskujemy zawrotną sumę, co i tak nie gwarantuje że dawca zostanie dobrany spośród tej grupy.

        Dysponujemy dokumentem w którym jeden z polskich rejestrów obciąża klinikę za dobranie dawcy niespokrewnionego kwotą ponad 330 000 zł.

        Poltransplant przeznacza rocznie na poszukiwanie i badanie dawców dla jednego pacjenta 20 000 zł.
        W praktyce pozwala to na przebadanie jednego, góra dwóch potencjalnych dawców w wysokiej rozdzielczości.
        Obecnie w całej Polsce zarejestrowanych jest tylko około 20 000 osób. W samych tylko Niemczech 1 800 000. W rejestrach światowych ponad 8 000 000 osób. Według statystyk światowych dawcą może zostać co 25 000 osobaLp.

Nazwa zakładu opieki zdrowotnej

Liczba doborów par dawca - biorca

1

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z  KBDS we Wrocławiu

35

2

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

20

3

NZOZ MEDiGEN w Warszawie

35

4

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie

10

5

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiej AM w Katowicach

20

 

RAZEM

120

 

CENNIK BADAŃ POTENCJALNYCH DAWCÓW KRAJOWEGO BANKU DAWCÓW SZPIKU
Aktualizacja 12.08.2002 - dane ze strony www.bm-donor.wroc.pl

1

Preliminary search

Free of charge

2

Activation

Free of charge

3

Koszt pozyskania próbek od wstępnie dobranego dawcy

2440.00

 

4

Badanie HLA I klasy - serologicznie

531.00

 

5

Badanie HLA II klasy - na poziomie DNA:  
 

a) DR low

555.00

 
 

b) DQ low

190.00

 
 

RAZEM:

745.00

 
 

c) DR high

883.00

 
 

d) DQ high

430.00

 
 

RAZEM:

1313.00

 

6

Badanie HLA - C na poziomie DNA

310.00

 

7

Badanie HLA I klasy na poziomie DNA:  
 

a) locus A

290.00

 
 

b) locus B

470.00

 
 

RAZEM:

760.00

 

8

Badanie HLA I klasy na poziomie DNA:  
 

a) locus A high

883.00

 
 

b) locus B high

1018.00

 
 

c) locus C high

883.00

 
 

RAZEM:

2784.00

 

9

Laboratory tests:  
 

a) Blood grup

50.00

 
 

b) CMV

50.00

 
 

c) Both blood grup and CMV

100.00

 
 

d) Infectious diseases markers

120.00

 

10

Blood Sample Shipment

varies

 

11

Bone Marrow/PBPC Harvesting

9 900.00

 

12

Harvest cancellation:  
 

a) Cancelation fee before medical examination

600.00

 
 

b) Cancelation fee after medical examination

1 200.00

 

13

Leukapheresis:  
 

a) First collection

3 000.00

 
 

b) Additional second collection

3 000.00

 
 

c) Subsequent collection

3 000.00

 

Kwoty zaznaczone na czerwono dotyczą badań które muszą być przeprowadzone przy ustalaniu wyników zgodności antygenów w wyższej rozdzielczości. Kwoty zaznaczone na zielono dotyczą dawców z Rejestrów którzy zostali już przebadani w I i II klasie na poziomie podstawowym.

Z BRAKU INNYCH DANYCH PRZEDSTAWIAMY KOSZTY PROCEDUR LECZNICZYCH Z 1.02.2001 r.
Wiesław W. Jędrzejczak, Monika Paluszewska, Andrzej Deptała

W Polsce nie istnieje jednolita metodologia obliczania kosztów leczenia. Jednakże podanie takich danych wymagane jest przez Kasy Chorych i Ministerstwo Zdrowia. Obecne opracowana propozycja zestawia kalkulacje kosztów dla ostrej białaczki szpikowej.
        Wersji szczegółowej obejmującej poszczególne składowe kosztów wraz z założeniami i cenami (AD 1999) wykorzystanymi podczas tej kalkulacji.
        Niektóre dane (np. koszt hospitalizacji) są przyjęte w oparciu o rzeczywiste koszty w Klinice Autora i mogą być nieco różne dla innych Klinik.
        Na zakończenie dodatkowo podano koszty samych cytostatyków dla niektórych innych ich skojarzeń niż te wykorzystane w zestawieniach podstawowych. Dane te można podstawiać do zestawień podstawowych w rubryce chemioterapia i uzyskiwać informacje o łącznych standardowych kosztach kursów z wykorzystaniem innych zestawów cytostatyków.
        Obliczając pełne koszty agresywnego (z intencją wyleczenia) leczenia ostrych białaczek u dorosłych trzeba jeszcze uwzględnić koszty leczenia podtrzymującego oraz koszty zabiegów przeszczepienia szpiku Przeciętny koszt autologicznego przeszczepienia szpiku wg danych naszego ośrodka wynosi 51.607 zł, a przeszczepienia allogenicznego od dawcy spokrewnionego wynosi 109.857 zł.
        Odrębnym zagadnieniem jest sprawa przeszczepień szpiku od dawców niespokrewnionych u chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Cena takiego zabiegu refundowana przez Ministerstwo Zdrowia wynosi 240,000 zł. Natomiast zupełnie nierozwiązana jest sprawa finansowania poszukiwania takiego dawcy, która nie może być wliczona w koszt zabiegu, gdyż w wielu wypadkach do niego nie dochodzi. Jest to problem, który sygnalizujemy, gdyż wykracza on poza ramy obecnego opracowania.
        Wszystkie dane dotyczą pojedynczego kursu leczenia u standardowego chorego o masie 70 kg i powierzchni ciała 1,8 m2 i są podane w złotych.
        Dokładne dawki leków wchodzących w skład poszczególnych schematów podane są w publikacji Dmoszyńskiej (1999).

Piśmiennictwo uzupełniające:

Dmoszyńska A.: (red.): Leczenie rozrostowych chorób hematologicznych. Schematy lecznicze. Folium, Lublin, 1999, wyd. II.

Tabela: Przeciętne koszty pojedynczego kursu leczenia indukującego remisję całkowitą w ostrej białaczce limfoblastycznej dla chorego o masie 70 kg i mało powikłanym przebiegu.
Uwaga: część chorych wymaga podania więcej niż jednego kursu.
Składowa procedury Liczba

Koszt jednostkowy

Koszt łączny

hospitalizacja w Oddziale Intensywnej Opieki Hematologicznej (obejmuje wkłucie centralne, badania laboratoryjne, obrazowe, płace personelu z pochodnymi (1990 zł), koszty izolacji w środowisku ubogo bakteryjnym, pozostałe koszty pośrednie i bezpośrednie37 dni

300

11.110

badanie cytologiczne szpiku2

140

280

trepanobiopsja i badanie histologiczne szpiku1

252

252

badanie cytogenetyczne szpiku1

960

960

badanie immunofenotypowe szpiku, krwi obwodowej i płynu mózgowo-rdzeniowego1+1

550

1.650

badanie PCR1

1.000

1.000

Badanie cytologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego2

140

280

Chemioterapia - farmorubicyna 0,058

282,03

2.256,24

Winkrystyna8

245,55

1.964,40

L-asparaginaza8

93,89

7511,12

prednizon30

6,5

195

G-CSF7

403,93

2.827,51

Masa czerwonokrwinkowa4

200

800

Masa płytkowa3

700

2.100

Koncentrat płytek z separatora1

1.600

1.600

Antybiotyki -Fortum 2 g30

40,18

1.205,40

Antybiotyki - Amikin 1g10

9,45

94,5

Antybiotyki - Meronem 1g5

146,7

733,5

Antybiotyki - Vancocin 1g14

85,5

1197

P.-grzybicze - Fungizone 0.0510

50,79

507,9

P.-wirusowe - Zovirax dożylny18

35,6

640,8

Razem 

 

32.395,37Tabela: Przeciętne koszty pojedynczego kursu leczenia konsolidującego remisję całkowitą w ostrej białaczce limfoblastycznej dla chorego o masie 70 mg i mało powikłanym przebiegu
Składowa procedury Liczba

Koszt jednostkowy

Koszt łączny

hospitalizacja w Oddziale Intensywnej Opieki Hematologicznej (obejmuje wkłucie centralne, badania laboratoryjne, obrazowe, płace personelu z pochodnymi (1990 zł), koszty izolacji w środowisku ubogo bakteryjnym, pozostałe koszty pośrednie i bezpośrednie53 dni

300

15.900

badanie cytologiczne szpiku2

140

280

badanie immunofenotypowe szpiku, krwi obwodowej i płynu mózgowo-rdzeniowego1+1+1

550

1650

badanie PCR1

1.000

1.000

badanie cytologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego2

140

280

Chemioterapia - Cyklofosfamid 0.210

5,7

57

Ara-C 1g20

70

1.400

Metotreksat 0,54

252,09

1008,36

Leucovorin12

8,2

98,4

Epozyd 0,22

60,8

121,6

6-mercaptopuryna tabl.40

0,5

20

Leki przeciwwymiotne - zofran8

59,52

476,16

Masa czerwonokrwinkowa1

200

200

Masa płytkowa2

700

1.400

G-CSF8

403,93

3231,44

Antybiotyki -Fortum 2 g30

40,18

1.205,40

Antybiotyki - Netromycin 0,2g10

9,45

94,5

Antybiotyki - Tienam 0,5g12

370

4.440

Antybiotyki - Vancocin 1g14

85,5

1.197

P.-grzybicze - Fungizone 0.0510

50,79

507,9

P.-wirusowe - Zovirax dożylny18

35,6

640,8

Badanie HLA: chory + 3 członków rodziny (poszukiwanie dawcy szpiku)4

900

3.600

Razem  

39.008,56*

* w razie wystąpienia poważniejszych powikłań koszt może się zwiększyć nawet dwukrotnie.

Tabela: Koszty cytostatyków do leczenia różnych rodzajów i faz ostrych białaczek u dorosłych przyjęte przez Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych

Wskazanie do stosowaniaNazwa procedury

Koszt cytostatyków*

OBSz - indukcja remisji3 + 7 (arabinozyd cytozyny + daunorubicyna)

1304,38

OBSz - indukcja remisji3 + 7 + VP (3 + 7 + etopozyd)

1488,52

OBSz - indukcja remisjiDAC7

3554,08

OB promielocytowa - indukcja remisji3 + 7 + tretinoina

7025,98

OBSz - indukcja remisjiCLAG

13.453,90

OBSz - indukcja remisjiIDA + Ara-C (idarubicyna + arabinozyd cytozyny)

6.341.08

OBSz - indukcja remisji(Hi)COAP

527,87

OBSz - konsolidacja remisjiHAM

842,31

OBSz - konsolidacja remisjiHD-Ara-C

1594,47

OBSz - konsolidacja remisjiHD-Ara-C + 2CdA

2944,29

OBSz - podtrzymanie remisjiDNR + Ara-C

554,9

OBSz - podtrzymanie remisji6-tioguanina + Ara-C

351,2

OBSz - podtrzymanie remisjiDNR + Ara-C + 2CdA

2.804,60

OBSz - podtrzymanie remisji6-tioguanina + Ara-C + 2CdA

351,2

OBSz - leczenie nawrotumitoksantron + Ara-C

3192,74

OBSz - leczenie nawrotuHD-Ara-C + 2CdA

6752,9

OBSz monoblastyczna - indukcja remisjimitoksantron + Ara-C + etopozyd

1812,86

OB promielocytowa - indukcja remisjiidarubicyna + tretinoina

11.741,10

OBL - indukcja remisjifarmorubicyna + VCR + P. + L-asp

3270,92

OBL - konsolidacja remisjiCTX + Ara-C

922,33

OBL - konsolidacja remisjiMTX + leukoworyna + etopozyd

488,45

OBL - podtrzymanie remisjifarmorubicyna + VCR + P. + 6-MP + MTX

678,73

* jeden kurs u standardowego chorego, ceny w złotych.

Autor: Wiesław W. Jędrzejczak, Monika Paluszewska, Andrzej Deptała
Data: 2001-02-01
Źródło

: Polskie Towarzystwo Hematologow i Transfuzjologow

 go to top Go To Top go to top

 
Koszty pozyskiwania szpiku
Test dawców
Strategia doboru dawcy
Jak zostać Dawcą i jak wygląda procedura
Przeszczepy szpiku kostnego
Laboratoria
Nasz baner
Pomagają nam
Potrzebna Krew
Fundacja Kaszubska
Wpłata kartą kredytową na konto Fundacji


Telefon do
Kliniki Hematologii Dziecięj we Wrocławiu,
Odzial Transplantacji Szpiku i Terapii Genowej,
ul. Bujwida 44,
tel. (0-71) 320-04-00

Telefon do
kliniki Hematologii AM
w Gdańsku :
058 349-28-71/74
border borderborder border
     
border
border
border border
border border border border
border border border border

Advertisement